Domů Arrow Historie kondomu

Historie kondomu

Již ve Starém Egyptě přibližně 1350 let před naším letopočtem lze zaznamenat první zmínky o předchůdci dnešního kondomu, který chránil muže před nemocemi a infekcemi. Prvním důkazem o používání kondomů v Evropě jsou jeskynní malby v Combarelles ve Francii, které vznikly v období 100 - 200 n.l. 

V 16.století vyrobil Ital Gabrielle Fallopius plátěné pouzdro, které vyzkoušel na 1.100 mužích jako profylaktickou pomůcku. Podle jeho záznamů se žádný z účastníků pokusu nenakazil sifylitidou. 
O vzniku slova kondom toho není mnoho známo. Jedna z teorií říká, že kondom byl pojmenován po svém vynálezci Contonovi (některé prameny uvádějí jméno Condom), který působil u dvora krále Karla II. Podle další teorie je toto slovo odvozeno z latinského "condus", což znamená nádržka, či nádoba.

V 18.století rostla popularita kondomu převážně jako antikoncepčního prostředku. V té době se kondom vyráběl ze střev zvířat a mnohé obchody dokonce rozšiřovaly reklamu a letáčky. 

V 19.století proslavil kondom zejména proslulý Casanova, který ho nazýval "anglický jezdecký plášť". V Japonsku se používali dva typy kondomů: typ Kawagata se vyráběl z tenké kůže a typ Kabutogata z želvoviny nebo rohoviny (předchůdce vibrátorů?). 

Hromadnou výrobu spolehlivějších a zároveň lacinějších kondomů umožnil objev vulkanizace gumy (pánové Goodyear a Hancock). V procesu vulkanizace se surový kaučuk zpracovává pomocí síry a vysoké teploty. Tím se mění v pevný a elastický materiál. 

Nové technologie výrazně zkvalitnily kondomy a umožnily vznik rafinovanějších typů kondomů, než na jaké byli zvyklí naši předkové. I tento fakt hrál výraznou úlohu při jeho masivním rozšíření v poslední době.